fbpx
Skip links

Προϊόντα

μόνωση EPS

H κρυμμένη «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ» στην οικοδομή.

που προσφέρει ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι, πετυχαίνοντας έτσι εξοικονόμηση ενέργειας και απόσβεση των χρημάτων μας.

Εξοικονόμηση Ενέργειας
& Οικονομία

Στην μόνωση δεν έχουμε τη δυνατότητα να επέμβουμε εκ των υστέρων.
Για την αποφυγή δυσάρεστων εκπλήξεων, πρέπει να ζητάμε την συμβουλή
των ειδικών πάνω στα μονωτικά.

Η επιλογή των μονωτικών υλικών θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη.
Σημαντικός παράγοντας για την επιλογή του καταλληλότερου υλικού αποτελεί
ο Συντελεστής Θερμικής αγωγιμότητα “λ”, που χαρακτηρίζει κάθε προϊόν, και που όσο
μικρότερος είναι τόσο καλύτερες θερμομονωτικές ιδιότητες διαθέτει.

Το κόστος των μονωτικών υλικών μίας οικοδομής στατιστικά είναι το 2% του συνολικού κόστους της κατασκευής. Στη φάση της κατασκευής η μόνωση είναι φθηνή, ενώ όταν το σπίτι τελειώσει τότε γίνεται ακριβότερη και δύσκολη.

Η διογκωμένη πολυστερίνη  (EPS) στην μόνωση  έχει την καλύτερη σχέση τιμής-απόδοσης.

Η νέα Κοινοτική Οδηγία 2002/91 ΕΚ Energy Performance Directive (EPD) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16.12.2002 επιβάλλει υποχρεωτικά την Ενεργειακή Πιστοποίηση όλων των Κτιρίων σε όλες τις διαδικασίες (κατασκευής, πώλησης, ενοικίασης) σε παλαιά και νέα κτίρια. Κάθε κτίριο λοιπόν, θα αποκτήσει το δικό του Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης.

Το Διογκωμένο Πολυστυρένιο (EPS) είναι ένα πλαστικό, ελαφρύ, άκαμπτο και αφρώδες υλικό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές θερμομόνωσης όπως:

 • Περιμετρική θερμομόνωση και προστασία υπογείων τοιχίων, θεμελίων και δωμάτων
 • Θερμομόνωση τοιχοποιίας
 • Θερμομόνωση στοιχείων από σκυρόδεμα
 • Θερμομόνωση οροφών κτιρίων
 • Ανεστραμμένη μόνωση δωμάτων
 • Θερμομόνωση κεραμοσκεπών
 • Ενδοδαπέδια θέρμανση
 • Γέμισμα ξύλινων πατωμάτων
 • Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης

Το νέο πρότυπο ΕΝ 13163:2015, σε αντίθεση με το παλαιό ΕΛΟΤ 450, προστατεύει τον καταναλωτή από προϊόντα Διογκωμένου Πολυστυρενίου (EPS) κακής ποιότητας, το γνωστό μέχρι σήμερα ως «φελιζόλ», στο οποίο δεν υπήρχε κανείς διαχωρισμός όσο αφορά τις προδιαγραφές του, απλά αναφερότανε σε Kgr/m3. Σύμφωνα με την παλαιά ταξινόμηση, (πρότυπο ΕΛΟΤ 450) διαχωριζότανε σε 5 βασικές κατηγορίες με μοναδικό κριτήριο την πυκνότητα: 15 / 20 / 25 / 30 / 35 Kgr/m3, χωρίς καμιά αναφορά σε θερμομονωτικές ιδιότητες της κάθε κατηγορίας.

Το νέο πρότυπο ΕΝ 13163:2015 ταξινομεί και κατηγοριοποιεί το Διογκωμένο Πολυστυρένιο (EPS) σύμφωνα με την επίδοση του υλικού σε αντοχές (όπως θλίψη, κάμψη, εφελκυσμός), τεχνικά χαρακτηριστικά (όπως συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ) και ανοχές ανάλογα με την χρήση (όπως διαστάσεις, επιπεδότητα), ορίζοντας 16 βασικές κατηγορίες. Ο κάθε παραγωγός ελέγχει την συμμόρφωση με τα καθορισμένα όρια τιμών από το Πρότυπο.

Κάθε προϊόν έχει πλέον την δική του ταυτότητα, που στηρίζεται στις τεχνικές του ιδιότητεςσήμανση όπως και ένα χαρακτηριστικό χρώμα, για την εύκολη αναγνώριση από τον πελάτη.

ΛΕΥΚΟ EPS

Rizakos EPS Ριζάκος eps Διογκωμένη Πολυστερίνη official μόνωση δόμηση faq

Πιστοποιημένο Κοφτό Λευκό Αυτοσβενύμενο Διογκωμένο Πολυστυρένιο (EPS)

Η ομάδα THP είναι μια νέα υποομάδα προϊόντων Διογκωμένου Πολυστυρενίου EPS η οποία δημιουργήθηκε αποκλειστικά για την εφαρμογή της Εξωτερικής Θερμομόνωσης Κτιρίων η οποία αλλιώς ονομάζεται Θερμοπρόσοψη και από αυτή τη λέξη προκύπτουν και τα αρχικά THP. Όλα τα προϊόντα της ομάδας THP είναι φυσικά αυτοσβενύμενα, παράγονται από μπλοκ ωρίμανσης 28 ημερών για μέγιστη σταθερότητα διαστάσεων σε κάθε θερμοκρασιακή μεταβολή που υπόκεινται πάνω σε ένα τοίχο, κόβονται με τις αυστηρότερες διαστασιακές ανοχές στις 3 διαστάσεις, αλλά και σε ορθογωνικότητα και επιπεδότητα και ελέγχονται διαρκώς για την αντοχή τους σε εφελκυσμό κάθετα στις επιφάνειες και σε κάμψη στο εργαστήριο της εταιρείας. Τα βασικά προϊόντα από ΕPS που απευθύνονται στην εξωτερική θερμομόνωση είναι πιστοποιημένα πέρα από το κυρίως πρότυπο του EPS το EN 13163 και βάση των απαιτήσεων των προτύπων ΕΝ 13499 και EAD 0404 που διέπουν την εφαρμογή της εξωτερικής θερμομόνωσης μέσω του γερμανικού φορέα πιστοποίησης GSH.

Οι τύποι του ISOPOR THP χρησιμοποιούνται από τις περισσότερες εταιρείες που διαθέτουν στην ελληνική αγορά Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης με Διογκωμένο Πολυστυρένιο EPS και αποτελούν την πλέον ενδεδειγμένη θερμομονωτική λύση. Η εφαρμογή της εξωτερικής θερμομόνωσης είναι η καλύτερη λύση θερμομόνωσης σε ένα κτίριο και ειδικά στα υφιστάμενα αφού είναι από τα ελάχιστες λύσεις που μπορούν να εφαρμοστούν μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής. Το διογκωμένο πολυστυρένιο EPS χρησιμοποιείται σε 9 από τις 10 εφαρμογές εξωτερικής θερμομόνωσης αντί άλλων θερμομονωτικών υλικών σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Εταιρειών Συστημάτων Εξωτερικής Θερμομόνωσης ΕΑΕ.

ISOPOR THP EPS 037 RF CE ISOPOR THP EPS 036 RF CE ISOPOR THP EPS 034 RF CE
ISOPOR THP EPS 034 HD RF CE ISOPOR THP EPS 034 XHD RF CE ISOPOR THP EPS 033 RF CE

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πιστοποιημένο Κοφτό Λευκό Αυτοσβενύμενο Διογκωμένο Πολυστυρένιο (EPS)

Η εταιρεία μας στα πλαίσια της συμμόρφωσης με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες (CPD) που αφορούν την παραγωγή και διάθεση στην αγορά Δομικών Προϊόντων αποφάσισε να διαθέσει στην αγορά τη σειρά μονωτικών προϊόντων με την επωνυμία isopor και σήμανση CE. Τα προϊόντα αυτά παράγονται σύμφωνα με τις αυστηρότερες ευρωπαϊκές προδιαγραφές (πρότυπο ΕΝ 13163:2015) και αποτελούν την πλέον συμφέρουσα λύση, από ΠΟΙΟΤΙΚΗ αλλά και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ άποψη, στη σύγχρονη κατασκευή. Παράγονται σε διαστάσεις 2,50 Χ 0,60m, 1,25 X 0,60m, 1,00 Χ 0,60m και 2,00 Χ 1,00m για θερμομονωτικές εφαρμογές και αντισεισμικούς αρμούς και σε οποιαδήποτε άλλη διάσταση κατά παραγγελία.

EPS 30 RF CE EPS 50 RF CE EPS 60 RF CE EPS 80 RF CE
EPS 100 RF CE EPS 120 RF CE EPS 150 RF CE EPS 200 RF CE

Πίνακας εφαρμογών
Τεχνικά Χαρακτηριστικά

NEOPOR EPS

Καινοτομία στη Μόνωση

NEOPOR ονομάζεται το  γραφιτούχο διογκώσιμο πολυστυρένιο και είναι προιόν έρευνας στης BASF. Με την προσθήκη γραφίτη στη μάζα του EPS, αυτό αποκτά ασιμένιο γκρι χρώμα και βελτιώνεται ο Συντελεστής Θερμικής Αγωγιμότητας λ κατά 20%.

Πιστοποιημένο Κοφτό Γραφιτούχο Αυτοσβενύμενο Διογκωμένο Πολυστυρένιο
(NEOCOAT EPS) κατάλληλο για εξωτερική θερμομόνωση (ETICS)

Το θερμομονωτικό υλικό του μέλλοντος ονομάζεται Neocoat. To Neocoat παράγεται από την Ά ύλη Neopor®, προϊόν έντονης έρευνας της BASF® και αποτελεί ένα νέο καινοτόμο υλικό Διογκωμένου Πολυστυρενίου. Έχει ασημένιο γκρι χρώμα και προσφέρει σημαντικά βελτιωμένη θερμομονωτική απόδοση σε σχέση με τα συμβατικά θερμομονωτικά υλικά.

Καινοτομία στη Μόνωση

Σε κάθε υλικό η θερμότητα μεταδίδεται μέσω αγωγής, συναγωγής και ακτινοβολίας. Στα υλικά κλειστών κυψελών όπως το Διογκωμένου Πολυστυρενίου (EPS) δεν μπορεί να υπάρξει κίνηση αέρα και με αυτό το τρόπο η μετάδοση θερμότητας με αγωγή ελαχιστοποιείται.

Επομένως, στο συμβατικό Διογκωμένου Πολυστυρενίου η μετάδοση θερμότητας πραγματοποιείται κυρίως με συναγωγή και ακτινοβολία. Στο Neocoat τα μικροσκοπικά μόρια γραφίτη που περιέχονται κατά 3% στη σύνθεσή του λειτουργούν σαν ανακλαστήρες που εμποδίζουν τη μετάδοση θερμότητας μέσω ακτινοβολίας, επιτρέποντας μόνο στη συναγωγή να συμβάλλει στην απώλεια θερμότητας. Σαν αποτέλεσμα οι θερμομονωτικές πλάκες κατασκευασμένες από Neopor® έχουν 15% – 20% καλύτερες θερμομονωτικές ιδιότητες από το συμβατικό λευκό Διογκωμένου Πολυστυρενίου (EPS).

Με εξαίρεση τη βελτιωμένη θερμομονωτική του απόδοση ακόμη και σε χαμηλές πυκνότητες σε σχέση με το Διoγκωμένο Πολυστυρένιο (EPS) το Neocoat διατηρεί όλα τα πλεονεκτήματα των μηχανικών και οικολογικών ιδιοτήτων του EPS.

To Neocoat παράγεται από αυτοσβενύμενη ά ύλη η οποία περιέχει επιβραδυντικά φλόγας (HBCD Free).

Η ομάδα NEOCOAT THP είναι μια νέα υποομάδα προϊόντων Γραφιτούχου Διογκωμένου Πολυστυρενίου EPS η οποία δημιουργήθηκε αποκλειστικά για την εφαρμογή της Εξωτερικής Θερμομόνωσης Κτιρίων η οποία αλλιώς ονομάζεται Θερμοπρόσοψη και από αυτή τη λέξη προκύπτουν και τα αρχικά THP. Όλα τα προϊόντα της ομάδας Neocoat THP παράγονται από αυτοσβενύμενη ά ύλη η οποία περιέχει επιβραδυντικά φλόγας. Για αυτό το λόγο, οι μονωτικές πλάκες που κατασκευάζονται από Ά ύλη Neopor® της BASF, κόβονται από μπλοκ τα οποία έχουν παραμείνει στην αποθήκη για 14 ημέρες πριν κοπούν σε πλάκες, έτσι ώστε να ολοκληρωθούν οι συστολές τους και να παρουσιάζουν εξαιρετική σταθερότητα διαστάσεων, κόβονται με τις αυστηρότερες διαστασιακές ανοχές στις 3 διαστάσεις, αλλά και σε ορθογωνικότητα και επιπεδότητα και ελέγχονται διαρκώς για την αντοχή τους σε εφελκυσμό κάθετα στις επιφάνειες και σε κάμψη στο εργοστάσιο και στο εργαστήριο της εταιρείας. Τα βασικά προϊόντα από ΕPS που απευθύνονται στην εξωτερική θερμομόνωση είναι πιστοποιημένα πέρα από το κυρίως πρότυπο του EPS το EN 13163 και βάση των απαιτήσεων των προτύπων ΕΝ 13499 και EAD 0404 που διέπουν την εφαρμογή της εξωτερικής θερμομόνωσης μέσω του γερμανικού φορέα πιστοποίησης GSH.

Οι τύποι του NEOCOAT THP χρησιμοποιούνταιί από τις περισσότερες εταιρείες που διαθέτουν στην Ελληνική Αγορά Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης με Διογκωμένο Πολυστυρένιο EPS και αποτελούν την πλέον ενδεδειγμένη θερμομονωτική λύση. Η εφαρμογή της εξωτερικής θερμομόνωσης είναι η καλύτερη λύση θερμομόνωσης σε ένα κτίριο και ειδικά σε υπάρχοντα είναι από τα ελάχιστες λύσεις που μπορούν να εφαρμοστούν. Η εφαρμογή δε της Εξωτερικής Θερμομόνωσης με EPS χρησιμοποιείται σε 9 από τις 10 εφαρμογές εξωτερικής θερμομόνωσης αντί άλλων θερμομονωτικών υλικών σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Εταιρειών Συστημάτων Εξωτερικής Θερμομόνωσης ΕΑΕ.

Rizakos EPS Ριζάκος eps Διογκωμένη Πολυστερίνη official μόνωση δόμηση faq

EPS 031 PLUS RF CE EPS 031 HD RF CE EPS 030 PLUS LD RF CE
EPS 030 PLUS RF CE EPS 030 HD RF CE EPS 030 XHD RF CE

Τεχνικά Χαρακτηριστικά PDF

Πιστοποιημένο Πρεσσαριστό Γραφιτούχο Αυτοσβενύμενο
Διογκωμένο Πολυστυρένιο (EPS) από ανανεώσιμες ά ύλες.

Το θερμομονωτικο υλικό του μέλλοντος πρέπει να παράγεται από την α’ ύλη Neopor® BMB (biomass balance). Το Neopor BMB είναι προιόν έρευνας της BASF το οποίο προέρχεται από βιομάζα στη διαδικασία παραγωγής του και εξοικονομεί πολύτιμους πόρους ενώ μειώνει ταυτόχρονα τις εκπομπές CO2. Το Νeopor BMB είναι διογκώσιμο πολυστυρένιο με γραφίτη, κατασκευασμένο από βιονάφθα και βιοαέριο, που προκύπτουν από ανανεώσιμες πηγές βιομάζας, σε συγκεκριμένα οργανικά ή δασικά απόβλητα.

Η προσέγγιση ισοζυγίου βιομάζας της BASF (BMB – biomass balance), πιστοποιημένη με βάση τις απαιτήσεις του Γερμανικού συστήματος REDcert2, σημαίνει ότι οι ορυκτές πρώτες ύλες που απαιτούνται για την παραγωγή του Neopor® μπορούν να αντικατασταθούν με ανανεώσιμες πρώτες ύλες. Οι μέθοδοι παραγωγής αυτού του είδους εξοικονομούν πολύτιμους πόρους και μειώνουν ταυτόχρονα τις εκπομπές CO2. Την ίδια πιστοποίηση έχει και η εταιρία ΡΙΖΑΚΟΣ ώστε να είναι και αυτή πιστοποιημένο μέλος της αλυσίδας διαχείρισης βιομάζας που πληροί τις προϋποθέσεις για παραγωγή προϊόντων με μειωμένο ανθρακικό αποτύπωμα

Οι θερμομονωτικές πλάκες της εταιρείας μας που παράγονται κατά 50% από την α ύλη Νeopor BMB και κατά 50% από την συμβατική α’ υλη Neopor, προστατεύουν το περιβάλλον και το κλίμα, ενώ διατηρούν τη συνήθη υψηλή ποιότητα τους, επειδή οι ιδιότητες του υλικού είναι πανομοιότυπες με εκείνες του ισοδύναμου ορυκτού του. Διατηρεί λοιπόν τις εξαιρετικές θερμομονωτικές του ικανότητες, είναι υδροαπωθητικό, εύκολο στο χειρισμό, ευέλικτο και οικονομικό.

Οι πλάκες αυτές προστατεύουν το περιβάλλον και το κλίμα μειώνοντας τις εκπομπές CO2 καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Το CO2 που εκπέμπεται κατά την παραγωγή μιας τέτοιας πλάκας με χαμηλό ανθρακικό αποτύπωμα EPS μειώνεται έως και 40% σε σύγκριση με μια συμβατική πλάκα EPS.

Η Γ.Κ. ΡΙΖΑΚΟΣ ΑΒΕΤΕ καινοτομεί για άλλη μία φορά στο χώρο της μόνωσης φέρνοντας για πρώτη φορά στην Ελλάδα την Α΄ ύλη της BASF®, Neopor® BMB με την οποία ανέπτυξε νέες σειρές θερμομονωτικών πλακών, τα Neoplak Βιο Derived, Neoplak THP Bio Derived, Neotetto Bio Derived και Neotetto Air Bio Derived που καλύπτουν όλο το φάσμα των εφαρμογών της μόνωσης.

Neotetto Bio Derived
Σύστημα Μόνωσης Κεραμοσκεπών
Στρωτήρες κεραμιδιών ρωμαϊκού τύπου από εμπλουτισμένο γραφιτούχο αυτοσβενύμενο Διογκωμένο Πολυστυρένιο, ειδικοί για μόνωση ξύλινων και μπετονένιων στεγών με Συντελεστή Θερμικής Αγωγιμότητας λd = 0,030 W/mK.

Το Neotetto® Bio Derived είναι εμπλουτισμένο γραφιτούχο πρεσσαριστό αυτοσβενύμενο Διογκωμένο Πολυστυρένιο (EPS) σε πάχος 60 mm και είναι κατάλληλα διαμορφωμένο με πατούρες για θερμομόνωση κεραμοσκεπών χωρίς θερμογέφυρες. Συσκευάζεται σε ασημί φιλμ σε δέματα των 5,4 m2. Παράγεται κατά το πρότυπο EN 13163:2015, διαθέτει πιστοποιητικά για την παραγωγή του κατά ISO 9001 και σήμανση CE. Έχει υποδοχή για τεγίδα 5 x 1,5 cm. Κάθετα στις τεγίδες έχει κανάλια 3×2 cm για τον αερισμό της σκεπής που χρησιμεύουν για την απορροή των νερών που τυχόν περάσουν. Υπολογίστηκε ότι εξοικονομεί 5lt. πετρέλαιο ανά m2 σκεπής στη Β κλιματική ζώνη της Ελλάδος.

Rizakos EPS Ριζάκος eps Διογκωμένη Πολυστερίνη official μόνωση δόμηση faq
Τεχνικά Χαρακτηριστικά PDF

Πιστοποιημένο Πρεσσαριστό Γραφιτούχο Αυτοσβενύμενο Διογκωμένο Πολυστυρένιο (EPS) από ανανεώσιμες ά ύλες.

Συντελεστής Θερμικής Αγωγιμότητας:
EPS 100, 150, 200  λd = 0,030 W / mK

Θερμική Αντίσταση για πάχος d=100mm
EPS 100, 150, 200  R = 3,333 m2 K/W

Το θερμομονωτικο υλικό του μέλλοντος πρέπει να παράγεται από την α’ ύλη Neopor® BMB (biomass balance). Το Neopor BMB είναι προιόν έρευνας της BASF το οποίο προέρχεται από βιομάζα στη διαδικασία παραγωγής του και εξοικονομεί πολύτιμους πόρους ενώ μειώνει ταυτόχρονα τις εκπομπές CO2. Το Νeopor BMB είναι διογκώσιμο πολυστυρένιο με γραφίτη, κατασκευασμένο από βιονάφθα και βιοαέριο, που προκύπτουν από ανανεώσιμες πηγές βιομάζας, σε συγκεκριμένα οργανικά ή δασικά απόβλητα.

Η προσέγγιση ισοζυγίου βιομάζας της BASF (BMB – biomass balance), πιστοποιημένη με βάση τις απαιτήσεις του Γερμανικού συστήματος REDcert2, σημαίνει ότι οι ορυκτές πρώτες ύλες που απαιτούνται για την παραγωγή του Neopor® μπορούν να αντικατασταθούν με ανανεώσιμες πρώτες ύλες. Οι μέθοδοι παραγωγής αυτού του είδους εξοικονομούν πολύτιμους πόρους και μειώνουν ταυτόχρονα τις εκπομπές CO2. Την ίδια πιστοποίηση έχει και η εταιρία ΡΙΖΑΚΟΣ ώστε να είναι και αυτή πιστοποιημένο μέλος της αλυσίδας διαχείρισης βιομάζας που πληροί τις προϋποθέσεις για παραγωγή προϊόντων με μειωμένο ανθρακικό αποτύπωμα

Οι θερμομονωτικές πλάκες της εταιρείας μας που παράγονται κατά 50% από την α ύλη Νeopor BMB και κατά 50% από την συμβατική α’ υλη Neopor, προστατεύουν το περιβάλλον και το κλίμα, ενώ διατηρούν τη συνήθη υψηλή ποιότητα τους, επειδή οι ιδιότητες του υλικού είναι πανομοιότυπες με εκείνες του ισοδύναμου ορυκτού του. Διατηρεί λοιπόν τις εξαιρετικές θερμομονωτικές του ικανότητες, είναι υδροαπωθητικό, εύκολο στο χειρισμό, ευέλικτο και οικονομικό.

Οι πλάκες αυτές προστατεύουν το περιβάλλον και το κλίμα μειώνοντας τις εκπομπές CO2 καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Το CO2 που εκπέμπεται κατά την παραγωγή μιας τέτοιας πλάκας με χαμηλό ανθρακικό αποτύπωμα EPS μειώνεται έως και 40% σε σύγκριση με μια συμβατική πλάκα EPS.

Η Γ.Κ. ΡΙΖΑΚΟΣ ΑΒΕΤΕ καινοτομεί για άλλη μία φορά στο χώρο της μόνωσης φέρνοντας για πρώτη φορά στην Ελλάδα την Α΄ ύλη της BASF®, Neopor® BMB με την οποία ανέπτυξε νέες σειρές θερμομονωτικών πλακών, τα Neoplak Βιο Derived, Neotetto Bio Derived και Neotetto Air Bio Derived που καλύπτουν όλο το φάσμα των εφαρμογών της μόνωσης.

Neoplak

Γραφιτούχες θερμομονωτικές πλάκες για εξωτερική θερμομόνωση THP, διπλές τοιχοποιίες, κεκλιμένες στέγες και στοιχεία από σκυρόδεμα με Συντελεστή Θερμικής Αγωγιμότητας λd = 0,030 W/mK
Το Neoplak® THP Bio Derived για θερμοπρόσοψη παράγεται από καλούπι, χωρίς πατούρες, και ανάγλυφο το όνομά του στην πλάκα. Το Neoplak® Bio Derived οικοδομικής χρήσης παράγεται από καλούπι, διαθέτει πατούρες από όλες τις πλευρές, ανάγλυφο μέτρο για ευκολία στην κοπή και ανάγλυφο το όνομά του στην πλάκα.
Συσκευάζονται σε ασημί φιλμ από πολυαιθυλένιο που έχουν εκτυπωμένο το όνομα Neoplak® Bio Derived.
Παράγεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προτύπου EN 13163:2015 και διαθέτει πιστοποιητικά για την παραγωγή του κατά ISO 9001:2015 και σήμανση CE.
Διατίθεται σε τέσσερις τύπους THP για εξωτερική θερμομόνωση θερμοπρόσοψη, TX-TT για θερμομόνωση διπλής τοιχοποιίας και κεκλιμένης στέγης, ΒΤ για θερμομόνωση στοιχείων από σκυρόδεμα και ΑΜ για θερμομόνωση δωμάτων, δαπέδων ψυγείων και περιμετρικών υπόγειων τοιχίων.

Το THP παράγεται σε διαστάσεις 1.200 x 600 mm και σε 7 διαφορετικά πάχη 50, 60, 70, 80, 100, 120 και 140 mm.

Τα ΤΧ-ΤΤ, ΒΤ και ΑΜ παράγονται σε διαστάσεις 2.500 x 600 mm  και σε 7 διαφορετικά πάχη 30, 40, 50, 60 70 80 και 100 mm.

Rizakos EPS Ριζάκος eps Διογκωμένη Πολυστερίνη official μόνωση δόμηση faq
THP EPS 030 RF CE TX-TT EPS 100 RF CE BT-AM EPS 150 RF CE
AM EPS 200 RF CE THP EPS 030 HD RF CE
Τεχνικά Χαρακτηριστικά PDF

Πιστοποιημένο Κοφτό Γραφιτούχο Αυτοσβενύμενο Διογκωμένο Πολυστυρένιο (EPS)

Συντελεστής Θερμικής Αγωγιμότητας

EPS 200 λ = 0,030 W / mK
EPS 150 λ = 0,030 W / mK
EPS 100 plus λ = 0,030 W / mK
EPS 80 plus λ = 0,031 W / mK

Θερμική Αντίσταση για πάχος d=100mm

EPS 200 R = 3,333 m2 K/W
EPS 150 R = 3,333 m2 K/W
EPS 100 R = 3,333 m2 K/W
EPS 80 R = 3,225 m2 K/W

Παράγεται σε 4 τύπους ανάλογα με την εφαρμογή:

NEOCOAT ΒΤ-ΑΜ EPS 200: Κοφτές πλάκες με πατούρες και αυλακώσεις για θερμομόνωση στοιχείων από σκυρόδεμα και αντεστραμμένου δώματος

NEOCOAT ΒΤ EPS 150: Κοφτές πλάκες με πατούρες και αυλακώσεις για θερμομόνωση στοιχείων από σκυρόδεμα.

NEOCOAT ΤΧ EPS 100 PLUS: Κοφτές πλάκες με πατούρες για θερμομόνωση τοιχοποίας

NEOCOAT ΤΤ EPS 100 PLUS: Κοφτές πλάκες για θερμομόνωση κεραμοσκεπών

Neocoat
Το θερμομονωτικό υλικό του μέλλοντος ονομάζεται Neocoat. To Neocoat παράγεται από την Ά ύλη Neopor®, προϊόν έντονης έρευνας της BASF® και αποτελεί ένα νέο καινοτόμο υλικό Διογκωμένου Πολυστυρενίου. Έχει ασημένιο γκρι χρώμα και προσφέρει σημαντικά βελτιωμένη θερμομονωτική απόδοση σε σχέση με τα συμβατικά θερμομονωτικά υλικά.

Καινοτομία στη Μόνωση
Σε κάθε υλικό η θερμότητα μεταδίδεται μέσω αγωγής, συναγωγής και ακτινοβολίας. Στα υλικά κλειστών κυψελών όπως το Διογκωμένου Πολυστυρενίου (EPS) δεν μπορεί να υπάρξει κίνηση αέρα και με αυτό το τρόπο η μετάδοση θερμότητας με αγωγή ελαχιστοποιείται.
Επομένως, στο συμβατικό Διογκωμένου Πολυστυρενίου η μετάδοση θερμότητας πραγματοποιείται κυρίως με συναγωγή και ακτινοβολία. Στο Neocoat τα μικροσκοπικά μόρια γραφίτη που περιέχονται κατά 3% στη σύνθεσή του λειτουργούν σαν ανακλαστήρες που εμποδίζουν τη μετάδοση θερμότητας μέσω ακτινοβολίας, επιτρέποντας μόνο στη συναγωγή να συμβάλλει στην απώλεια θερμότητας. Σαν αποτέλεσμα οι θερμομονωτικές πλάκες κατασκευασμένες από Neopor® έχουν 15% – 20% καλύτερες θερμομονωτικές ιδιότητες από το συμβατικό λευκό Διογκωμένου Πολυστυρενίου (EPS).
Με εξαίρεση τη βελτιωμένη θερμομονωτική του απόδοση ακόμη και σε χαμηλές πυκνότητες σε σχέση με το Διoγκωμένο Πολυστυρένιο (EPS) το Neocoat διατηρεί όλα τα πλεονεκτήματα των μηχανικών και οικολογικών ιδιοτήτων του EPS.
To Neocoat παράγεται από αυτοσβενύμενη ά ύλη η οποία περιέχει επιβραδυντικά φλόγας (HBCD Free).

Πλεονεκτήματα
Το Neocoat παρουσιάζει:

 • Σταθερότητα διαστάσεων
 • Αντίσταση στην εκδήλωση βακτηριδίων και μυκητών
 • Μηδενική θρεπτική αξία για έντομα και τρωκτικά
 • Μηδενική τοξικότητα
 • Αυτοσβενύμενη συμπεριφορά στη φωτιά
 • 100% ανακυκλώσιμο

Γιατί Neocoat
Το Neocoat παρουσιάζει το χαμηλότερο συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας (λ = 0,031 W / m K) απ’ όλα τα αφρώδη πλαστικά.
Πληρεί τις προδιαγραφές του προτύπου ΕΝ 13163:2015 «Προϊόντα θερμομόνωσης για κτίρια – εργοστασιακή παραγωγή προϊόντων από διογκωμένο πλυστυρένιο».

Rizakos EPS Ριζάκος eps Διογκωμένη Πολυστερίνη official μόνωση δόμηση faq
TX EPS 80 RF CE BT EPS 150 RF CE
TX-TT EPS 100 PLUS RF CE BT-AM EPS 200 RF CE
Τεχνικά Χαρακτηριστικά PDF

Έγχρωμο EPS

Θερμομονωτικές Πλάκες Δωματίων, Θεμελίων και Περιμετρικών Υπόγειων Τοιχείων

Συντελεστής Θερμικής Αγωγιμότητας
λd = 0,033 W / m K
Θερμική Αντίσταση για πάχος d = 50 mm
Rd = 1,515 m2 K/W

Οι θερμομονωτικές πλάκες Peripor είναι προϊόν έντονης έρευνας της BASF και αποτελούν ένα νέο καινοτόμο υλικό Διογκωμένου Πολυστυρενίου (EPS). Έχουν ροζ χρώμα και προσφέρουν σημαντικά μειωμένη απορρόφηση υγρασίας σε σχέση με τα συμβατικά θερμομονωτικά υλικά. Το Peripor είναι αυτοσβενύμενη Διογκωμένη Πολυστυρίνη υψηλής πυκνότητας και χαμηλής υδαταπορροφητικότητας.

Παράγεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προτύπου EN 13163: 2015 και διαθέτει πιστοποιητικά για την παραγωγή του κατά ISO 9001:2015 και σήμανση CE. Εξαιτίας της μεγάλης του αντοχής σε θλίψη (250kpa στο 10% της παραμόρφωσης) και της πρακτικά μηδενικής του υδαταπορροφητικότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές θερμομόνωσης και στεγάνωσης μέχρι 6 m βάθος.

Rizakos EPS Ριζάκος eps Διογκωμένη Πολυστερίνη official μόνωση δόμηση faq
THP EPS 033 & 033 HD RF CE BT-AM EPS 200-250 RF CE
Τεχνικά Χαρακτηριστικά PDF

Ηχομονωτικό Γέμισμα Ξύλινων Πατωμάτων απο Ειδικούς Κόκκους Αυτοσβενύμενου Διογκωμένου Πολυστυρένιου (EPS)

Συντελεστής Θερμικής Αγωγιμότητας:
λ = 0,056 W / mK
Θερμική Αντίσταση για πάχος d=50mm
R = 0,893 m2K / W

Με βάση τον Κτιριοδομικό Κανονισμό, τα κτίρια πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται έτσι, ώστε να προστατεύονται οι ένοικοι από κάθε μορφής θορύβους μέσα στα όρια της κατοικίας τους, όταν οι θόρυβοι δεν προέρχονται από τους ίδιους.

Το πρότυπο DIN 4109 ξεχωρίζει δύο τρόπους με τους οποίους μεταφέρεται ο ήχος. Με μεταφορά μέσω του αέρα (αερομεταφερόμενος), συνήθως εξωτερικοί του κτιρίου θόρυβοι και με μεταφορά μέσω στερεών (κτυπογενείς), συνήθως εσωτερικοί του κτιρίου θόρυβοι. Κτυπογενείς θόρυβοι που μπορούν να προέρχονται από βάδισμα, μετατοπίσεις συσκευών και επίπλων, κακή έδραση συσκευών κ.α. μπορούν να γίνουν ιδιαίτερα ενοχλητικοί στα σύγχρονα κτίρια, καθώς μέχρι σήμερα σπάνια έχει γίνει επιμελής ηχομόνωση των οριζόντιων και κατακόρυφων δομικών στοιχείων.

Η αναγκαία ηχομόνωση από κρουστικούς θορύβους δεν μπορεί να γίνει απλά, όπως π.χ. τοποθετώντας διπλά τζάμια για να μειώσουμε τους εξωτερικούς αερόφερτους θορύβους.

Το STYROFILL, είναι ο μοναδικός εύκολος και οικονομικός τρόπος γεμίσματος ξύλινων πατωμάτων χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις. Λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του (δεν απορροφά υγρασία και μυρωδιές, δεν συντηρεί τους μύκητες, δε μουχλιάζει, δεν προξενεί φαγούρα στον τεχνίτη που το τοποθετεί, επιτρέπει τον αερισμό των ξύλων και δεν συντηρεί την φλόγα) αποτελεί ιδανική λύση στο πρόβλημα της ηχομόνωσης δαπέδων από κρουστικούς θορύβους, ενώ παράλληλα προσφέρει και θερμομόνωση.

Χρησιμοποιείται σε καρφωτά ξύλινα πατώματα (γεμίζοντας τα κενά εξαλείφει τον θόρυβο που προέρχεται από τον τυμπανισμό που δημιουργεί το πάτωμα με τον βηματισμό ή την πτώση αντικειμένων) και μετά από σχετική δοκιμή, διαθέτει πιστοποιητικό από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – Εργαστήριο Τεχνικών Υλικών – Εργαστήριο Ηχοτεχνίας, που δηλώνει ότι έχει Ηχομονωτική Ικανότητα Lnw = 53 dB. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι για να έχουμε ικανοποιητική απόδοση στην ηχομόνωση ξύλινων δαπέδων, θα πρέπει να γίνεται συνδυασμός του STYROFILL με ελαστικά παρεμβάσματα (λεπτομέρειες θα βρείτε στο έντυπο των τεχνικών χαρακτηριστικών).

Rizakos EPS Ριζάκος eps Διογκωμένη Πολυστερίνη official μόνωση δόμηση faq
Τεχνικά Χαρακτηριστικά PDF

Θερμομονωτικές Πλάκες από Μπλε Κοφτό Διογκωμένο Πολυστυρένιο (EPS)
χρώματος ανοιχτού μπλε που παράγονται σε 3 τύπους ανάλογα με την εφαρμογή χρήσεως:

 • ISOCOAT ΒΤ : Θερμομονωτικές Πλάκες με πατούρες και αυλακώσεις για καλύτερη πρόσφυση στο σκυρόδεμα και τα κονιάματα
 • ISOCOAT ΤΧ : Θερμομονωτικές Πλάκες με πατούρες για θερμομόνωση τοιχοποίας
 • ISOCOAT ΤΤ : Θερμομονωτικές Πλάκες για θερμομόνωση κεραμοσκεπών
Rizakos EPS Ριζάκος eps Διογκωμένη Πολυστερίνη official μόνωση δόμηση faq
EPS 80 CE
Τεχνικά Χαρακτηριστικά PDF
Rizakos EPS Ριζάκος eps Διογκωμένη Πολυστερίνη official μόνωση δόμηση faq

Σύνθετα Προιόντα

Πιστοποιημένη Πρεσσαριστό Σύνθετη Πλάκα από Γραφιτούχο και Ροζ Αυτοσβενύμενο Διογκωμένο Πολυστυρένιο (EPS) από ανανεώσιμες ά ύλες

Το ipor Bio Derived είναι σύνθετη υβριδική θερμομονωτική πλάκα με σκληρή επιδερμίδα από ροζ αυτοσβενύμενο διογκωμένο πολυστυρένιο EPS 200 από Ά ύλη PERIPOR της BASF και πυρήνα από γραφιτούχο αυτοσβενύμενο διογκωμένο πολυστυρένιο EPS 100 από Ά ύλη NEOPOR και NEOPOR BMB της BASF και και είναι η ιδανική λύση για την εφαρμογή της εξωτερικής θερμομόνωσης κτιρίων. Το ipor Bio Derived έχει συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λd = 0,031 W / mK. Η παραγωγή του ακολουθεί τις αρχές του ISΟ 9001:2015 και πληροί τις προδιαγραφές του προτύπου ΕΝ 13163:2015 και EAD 0404 γι’ αυτό διαθέτει τα αντίστοιχα πιστοποιητικά και σήμανση CE. Ταυτόχρονα συνοδεύεται και από το πιστοποιητικό Redcert2 όπως όλα τα υλικά που παράγονται από την ά ύλη Neopor BMB.

Eνημερωθειτε για την κατασκευή κτιρίων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης με ΕPS από τον τον Ευρωπαϊκό Συνδεσμό Παραγωγών Διογκωμένου Πολυστυρενίου EUMEPS

Rizakos EPS Ριζάκος eps Διογκωμένη Πολυστερίνη official μόνωση δόμηση faq
EPS 031 RF CE
Τεχνικά Χαρακτηριστικά PDF
Rizakos EPS Ριζάκος eps Διογκωμένη Πολυστερίνη official μόνωση δόμηση faq

Ειδικές Σύνθετες Πλάκες απο Ροζ ή Γκρι Πρεσσαριστό Αυτοσβενύμενο Διογκωμένο Πολυστυρένιο (EPS) για Θερμομόνωση και Βατή Επιφάνεια Δωματίων

Σύνθετες θερμομονωτικές πλάκες διαστάσεων 30 Χ 60 Χ 6cm. Αποτελούνται από πρεσσαριστή πλάκα αυτοσβενύμενης Διογκωμένης Πολυστερίνης EPS 250 πάχους 5 cm. και έχουν επικάλυψη από ειδικό υπόλευκο γρανιτοπλακίδιο πάχους 1cm. Οι πλευρές της πλάκας είναι ‘‘ραμποτέ’’ ώστε να επιτυγχάνεται πολύ καλή εφαρμογή, σταθερότητα και βατότητα του δώματος. Οι πλάκες τοποθετούνται εύκολα και γρήγορα και παρέχουν δυνατότητα αποξήλωσης και επαναχρησιμοποίησης καθώς και επισκευής σε περίπτωση αστοχίας.

To Isotile κατασκευάζεται από Ά ύλη PERIPOR EPS 250 με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λd = 0,033 W/mK ή από Ά ύλη NEOPOR PLUS EPS 250 με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λd = 0,030 W/mK

Rizakos EPS Ριζάκος eps Διογκωμένη Πολυστερίνη official μόνωση δόμηση faq
Τεχνικά Χαρακτηριστικά PDF
Rizakos EPS Ριζάκος eps Διογκωμένη Πολυστερίνη official μόνωση δόμηση faq

Θερμομονωτικές Πλάκες Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης

Συντελεστής Θερμικής Αγωγιμότητας
λd = 0,034 W / mK

Θερμική Αντίσταση για πάχος d=25mm
R = 0,735 m2 K/W

Ειδικές σκληρές πρεσσαριστές πλάκες αυτοσβενύμενου Διογκωμένου Πολυστυρενίου, υψηλής πυκνότητας, διαμορφωμένες σε καλούπι, με χαρακτηριστικό τη μεγάλη τους αντοχή σε θλίψη και τον πολύ καλό συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας, κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν για στρωτήρες πλαστικών σωλήνων ενδοδαπέδιας θέρμανσης, που κοινώς καλείται δαπεδοθέρμανση. Παράγονται σε δύο τύπους με αντοχή σε θλίψη 150 και 200 kpa για παραμόρφωση 10%, οι οποίοι διατίθενται με ή χωρίς φράγμα υδρατμών, από φιλμ πολυστυρενίου (PS), που εξασφαλίζει μηδενική υδατοαπορροφητικότητά. Όλοι οι τύποι του Isofloor συνοδεύονται από περιμετρική ταινία και ταινία αρμού διακοπής από αφρωδες πολυαιθυλένιο.

Rizakos EPS Ριζάκος eps Διογκωμένη Πολυστερίνη official μόνωση δόμηση faq
EPS 150 RF CE EPS 200 RF CE EPS 150 RF PLUS CE EPS 200 RF PLUS CE
Τεχνικά Χαρακτηριστικά PDF
Rizakos EPS Ριζάκος eps Διογκωμένη Πολυστερίνη official μόνωση δόμηση faq

Ιδανικό σύστημα μόνωσης αεριζόμενης στέγης από ανανεώσιμες ά ύλες

Το Neotetto Air® Bio Derived είναι το μοναδικό θερμομονωτικό πανέλο στέγης με ενσωματωμένα κανάλια αερισμού που έχουν σχεδιαστεί για να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα του αερισμού στις αεριζόμενες στέγες και προσφέρει εξαιρετική θερμομόνωση οροφής.

Αποτελείται από μια ειδικά διαμορφωμένη πλάκα διαστάσεων 1,20m x 1,20m από 50% από την α ύλη Νeopor BMB και 50% από την συμβατική α’ υλη Neopor τύπου EPS 100, σε συνδυασμό με ένα πάνελ OSB-3 εξωτερικής χρήσης πάχους 9mm.

Πλεονεκτήματα του Neotetto Air® Bio Derived

Μεγάλος εξαερισμός: η ειδική μορφή των καναλιών αερισμού βελτιώνει την αποτελεσματικότητα του αερισμού, μεγιστοποιεί το τμήμα εισόδου του αέρα και την απαγωγή θερμότητας από το ανώτερο τμήμα της στέγης το οποίο διαφορετικά θα υπερθερμαίνονταν από τον καλοκαιρινό ήλιο. Ακόμη και το χειμώνα ο αερισμός είναι ευεργετικός γιατί σε υψηλά υψόμετρα όπου οι χιονοπτώσεις είναι συχνές επιτρέπει το ομοιόμορφο λιώσιμο του χιονιού αποτρέποντας λιμνάζοντα ύδατα τα οποία θα μπορούσαν να διεισδύσουν στο εσωτερικό της στέγης.

Συνολική ανθεκτικότητα: το Neotetto Air® Bio Derived διαθέτει εξαιρετική αντοχή στη συμπίεση. Η μεγαλύτερη επιφάνεια των νευρώσεων του EPS, λόγω της ειδικής διαμόρφωσης τους αυξάνει τη φέρουσα ικανότητα του πάνελ, υποστηρίζοντας καλύτερα το OSB, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο της κάμψης κατά το περπάτημα όταν κατασκευάζεται η στέγη.

 • Περιορίζει την απώλεια θερμότητας το χειμώνα και διατηρεί ένα δροσερό περιβάλλον το καλοκαίρι, επιτρέποντας τη μείωση κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση και ψύξη, με αποτέλεσμα τη σημαντική εξοικονόμηση σε χρήμα
 • Δεν αλλοιώνεται με την πάροδο του χρόνου, δεν επηρεάζεται από μικροοργανισμούς, μούχλα και καιρικές συνθήκες, εξασφαλίζοντας υγεία και μακροπρόθεσμη εξοικονόμηση ενέργειας
 • Συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος, τη μείωση της κατανάλωσης, επειδή εκπέμπει στην ατμόσφαιρα μικρές ποσότητες CO2 (φαινόμενο του θερμοκηπίου) και τη διατήρηση των πηγών ενέργειας
 • Συμβατό με οποιοδήποτε τύπο, κλίση και επένδυση στέγης
 • Στιβαρό, περπατιέται, εύκολο στο χειρισμό και παρέχει εξοικονόμηση χώρου
 • Εύκολο στην εγκατάσταση, ακόμη κι από ένα μόνο άτομο, με απλό εξοπλισμό
 • Διαθέτει πατούρες για την αποφυγή θερμογεφυρών
 • Η φύρα κατά την εφαρμογή είναι ελάχιστη, χάρη στο μικρό μέγεθος του πανέλου
 • Είναι φιλικό στο περιβάλλον, αφού αποτελείται εξ ολόκληρου από ανακυκλώσιμα υλικά
 • Επιτρέπει τη χρήση όλων των δυνατών συνδυασμών μεμβρανών
 • Παρέχεται με πλήρεις οδηγίες τοποθέτησης
Rizakos EPS Ριζάκος eps Διογκωμένη Πολυστερίνη official μόνωση δόμηση faq
EPS 031 RF CE
Τεχνικά Χαρακτηριστικά PDF
Rizakos EPS Ριζάκος eps Διογκωμένη Πολυστερίνη official μόνωση δόμηση faq

XPS

Rizakos EPS Ριζάκος eps Διογκωμένη Πολυστερίνη official μόνωση δόμηση faq

Πιστοποιημένο Μπλε Αυτοσβενύμενο Εξηλασμένο Πολυστυρένιο (XPS)

Η εταιρεία μας στα πλαίσια της συμμόρφωσης με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες (CPD) που αφορούν την παραγωγή και διάθεση στην αγορά Δομικών Προϊόντων αποφάσισε να διαθέσει στην αγορά μια νέα σειρά μονωτικών προϊόντων με την επωνυμία EXPOR και σήμανση CE. Τα προϊόντα αυτά παράγονται σύμφωνα με τις αυστηρότερες ευρωπαϊκές προδιαγραφές και αποτελούν την πλέον συμφέρουσα λύση εκεί που υπάρχει ανάγκη για πολύ μεγάλη μηχανική αντοχή της θερμομόνωσης, στη σύγχρονη κατασκευή.Παράγονται σε διαστάσεις 2,5 Χ 0,6m και 1,25 X 0,6m για θερμομονωτικές εφαρμογές τοιχοποιίας, ξυλοτύπου, κεραμοσκεπών, θερμομόνωση δαπέδων και ψυκτικών θαλάμων.

Ο συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας ξεκινάει από λd = 0,032 W/mK για πλάκες πάχους 3cm και φτάνει λd = 0,034 W/mK για πλάκες πάχους 10 cm στο Expor.

PDF
Explore
Drag