fbpx
Skip links

Εφαρμογές

δάπεδο

Θερμομόνωση δαπέδου

Η θερμομόνωση δαπέδου μπορεί να πάρει πολλές μορφές ανάλογα με τη δομή και τη χρήση του κτιρίου. Είναι πολύ σημαντική όταν το δάπεδο συνορεύει από κάτω με τον εξωτερικό αέρα ή με μη θερμαινόμενο χώρο. Όταν συνορεύει με θερμαινόμενο χώρο σημαντική γίνεται και η ηχομόνωση του ώστε να μην ενοχλούνται οι κάτοικοι του κάτω χώρου αλλά και η θερμομόνωση είναι σημαντική για λόγους οικονομίας αν πρόκειται για την ίδια κατοικία, αλλά και δικαιοσύνης στην κατανομή των κοινοχρήστων δαπανών της ενέργειας θέρμανσης και δροσισμού αν πρόκειται για διαφορετικά διαμερίσματα. Ανάλογα με την επένδυση του δαπέδου, αλλά και τον τύπο θέρμανσης και δροσισμού αλλάζουν και οι επιλογές θερμοηχομονωτικών υλικών.

Η θερμομόνωση ενός δαπέδου διαφοροποιείται ανάλογα με τον τύπο, οι οποίοι είναι:

εφαρμογή
Rizakos EPS Ριζάκος eps Διογκωμένη Πολυστερίνη official μόνωση δόμηση faq

Δάπεδο Pilotis

Η θερμομονωτική στρώση προτείνεται να τοποθετηθεί κάτω από τη φέρουσα πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος στην pilotis, είτε πρόκειται για νέα είτε για υφιστάμενη κατασκευή. Σε νέα κατασκευή η θερμομονωτική στρώση τοποθετείται εξαρχής στον ξυλότυπο και με την έγχυση και τη σκλήρυνση του σκυροδέματος γίνεται ένα σώμα με αυτό. Στην υφιστάμενη κατασκευή η θερμομόνωση κάτω από τη φέρουσα πλάκα αποτελεί και την πιο εύκολη λύση αφού επιτρέπει την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών χωρίς τη διακοπή χρήσης της κατοικίας.

Σε αυτή την περίπτωση τα θερμομονωτικά υλικά επικολλούνται στην πλάκα με ειδικά συνδετικά κονιάματα και εκ των υστέρων εφαρμόζεται και μηχανική στερέωση με βύσματα. Η τοποθέτηση της θερμομονωτικής στρώσης κάτω από την πλάκα επιτρέπει την εκμετάλλευση της θερμοχωρητικότητας των υπερκείμενων συμπαγών στρώσεων (φέρουσας πλάκας, γεμίσματος δαπέδου και επενδύσεων του πατώματος).

Η θερμομόνωση της pilotis είναι όσο σημαντική όσο και αυτή του δώματος ή της στέγης και τα πάχη που απαιτούνται από τον KENAK είναι τα ίδια. Η ελλιπής θερμομόνωση της pilotis εξαιτίας της χαμηλής εξωτερικής θερμοκρασίας κατά την χειμερινή περίοδο οδηγεί σε χαμηλές θερμοκρασίες στο πάτωμα το οποίο με τη σειρά του οδηγεί σε πολύ χαμηλή «θερμική άνεση» επειδή τα κάτω άκρα του σώματος έχουν χαμηλότερη θερμοκρασία από το υπόλοιπο σώμα. Αυτό αποφεύγεται με τη χρήση ενδοδαπέδιας θέρμανσης.

Τα δοκάρια του υπόστυλου χώρου, αν δεν θερμομονωθούν περιμετρικά, θα αποτελέσουν θερμογέφυρες με όλες τις γνωστές συνέπειες. Για αυτό το λόγο προτείνεται η τοποθέτηση εξαρχής στον ξυλότυπο του θερμομονωτικού υλικού όχι μόνο στις επιφάνειες των πλακών, αλλά και σε όλες τις επιφάνειες των δοκαριών ακόμη και των υποστυλωμάτων του ισογείου.

Στη θερμομόνωση της pilotis προτείνεται η χρήση γραφιτούχου Διογκωμένου Πολυστυρενίου ΝΕOCOAT BT EPS 150, ISOPLAK BT EPS 150, ISOPOR EPS 150 και ISOCOAT BT EPS 80 στο κατάλληλο πάχος σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ.

Eναλλακτικά, μπορεί να γίνει χρήση του σύνθετου πανέλου γραφιτούχου Διογκωμένου Πολυστυρενίου NEOPOR και άνθυγρης γυψοσανίδας KNAUF το γνωστό BETOBOARD. Αν ως θερμομονωτικό υλικό επιλεγεί το BETOBOARD της KNAUF τότε μπορεί να αποτελέσει τον ξυλότυπο κατασκευής και στη συνέχεια να παραμείνει και να μην αποκολληθεί.

XLS PDF DXF
Rizakos EPS Ριζάκος eps Διογκωμένη Πολυστερίνη official μόνωση δόμηση faq

Δάπεδο
ενδιάμεσης πλάκας

Στις ενδιάμεσες πλάκες κάθε κατασκευής είτε πολυκατοικίας είτε μονοκατοικίας υπάρχουν εκατέρωθεν θερμαινόμενοι χώροι οπότε οι απαιτήσεις θερμομόνωσης είναι μικρότερες και χρησιμοποιείται για να καλύψει απώλειες από ετεροχρονισμένη θέρμανση ή δροσισμό του κάθε χώρου.

Αυτό που όμως έχει μεγαλύτερη σημασία σε αυτούς τους χώρους είναι η ηχομόνωση που απαιτείται για τον περιορισμό της «ρύπανσης» από τον βηματισμό, την μετακίνηση αντικειμένων και τη χρήση γενικότερα του κάθε χώρου. Υπάρχουν 3 περιπτώσεις δαπέδων:

Για τη θερμοηχομόνωση σε καρφωτά ξύλινα πατώματα είναι σημαντικό να γεμίσουν τα κενά ανάμεσα στα καδρόνια για την εξάλειψη του θορύβου που προέρχεται από τον τυμπανισμό που δημιουργεί το πάτωμα με τον βηματισμό ή την πτώση αντικειμένων και να τοποθετηθούν ελαστικά παρεμβύσματα που να απομονώνουν το παρκέτο από τα καδρόνια ή τα καδρόνια από την πλάκα, δηλαδή να γίνει το δάπεδο πλωτό.

Προτείνεται η χρήση του γεμίσματος από ειδικούς κόκκους Διογκωμένης Πολυστερίνης (EPS) STYROFILL, να για να έχουμε ικανοποιητική απόδοση στην θερμοηχομόνωση χωρίς προβλήματα από την παρουσία υγρασίας στην απόδοση του μονωτικού.

Σε αυτή την περίπτωση η καλύτερη λύση θερμοηχομόνωσης είναι η κατασκευή πλωτού δαπέδου. Οι σωλήνες θέρμανσης, ύδρευσης, ηλεκτρολογικές κλπ. που υπάρχουν στην πλάκα πρέπει να καλυφθούν με μία στρώση κάλυψης και επιπέδωσης του πατώματος με ελαφροσκυρόδεμα για να επιτρέψουν τη σωστή εφαρμογή της επόμενης στρώσης και να απαλείψουν τις γέφυρες θερμότητας και ήχου. Προτείνεται η χρήση ελαφροσκυροδέματος παρασκευασμένο με ειδικούς κόκκους Διογκωμένης Πολυστερίνης ISOLBETON στην πυκνότητα των 300kg/m3 για την μικρότερη δυνατή επιβάρυνση της κατασκευής, αλλά και για πρόσθετη θερμοηχομόνωση. Προ της κατασκευής του πατώματος θα πρέπει να μπουν ηχομονώσεις στα σοβατεπιά από ταινίες αφρώδους πολυαιθυλενίου που να επιτρέπουν την κίνηση του πλωτού πατώματος για 5 mm το ελάχιστο. Θα πρέπει επίσης να αποκόπτεται η επαφή του πατώματος με το σοβατεπί με μια σφραγιστική μαστίχη. Ακολουθεί η τοποθέτηση του θερμοηχομονωτικού από ελαστικοποιημένο Διογκωμένο Πολυστυρένιο ειδικών προδιαγραφών SilentFLOOR 045 το οποίο λειτουργεί σαν αποσβεστήρας των ταλαντώσεων του δαπέδου που προκαλούνται από τους κρουστικούς θορύβους. Πριν πέσει το πάτωμα από τσιμεντοκονία θα πρέπει να καλυφθεί η θερμοηχομονωτική στρώση με ένα λεπτό προστατευτικό στρώμα π.χ. φύλλο πολυαιθυλενίου 0.1mm. Η τσιμεντοκονία ή το ελαφρομπετό που θα καλύψει την ηχομονωτική πλάκα θα πρέπει να είναι πάχους 4cm και οπλισμένη με πλέγμα. Πάνω σε αυτή εφαρμόζεται η κόλλα πλακιδίων εάν πρόκειται για κεραμικά ή μαρμάρινα πλακίδια ή επικολλάται το παρκέτο.

Και σε αυτή την περίπτωση το δάπεδο γίνεται πλωτό όπως και στην περίπτωση πλακιδίων ή κολλητού παρκέτου, αλλά προστίθεται και ο στρωτήρας δαπεδοθέρμανσης με ειδικούς κόμβους και φράγμα υδρατμών πάνω στους οποίους στρώνονται οι σωληνώσεις της θέρμανσης πριν γίνει η έγχυση της οπλισμένης τσιμεντοκονίας η οποία στην συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να έχει αυξημένη θερμοπερατότητα, συνήθως με την προσθήκη μεταλλικών ινών, για αυτό και ονομάζεται θερμομπετόν. Η θέση του στρωτήρα, ο οποίος λειτουργεί και σας θερμομόνωση μειώνοντας τις απώλειες της θέρμανσης κάτω από το δάπεδο, είναι πάνω από το ελαφροσκυρόδεμα με ISOLBETON. Για την εφαρμογή της ενδοδαπέδιας θέρμανσης προτείνονται για θερμομονωτικόι στρωτήρες των σωληνών οι ειδικές σκληρές πρεσσαριστές πλάκες αυτοσβενύμενου Διογκωμένου Πολυστυρενίου, υψηλής πυκνότητας, διαμορφωμένες με κόμβους από καλούπι, ISOFLOOR EPS 200 PLUS.

Και στις 3 περιπτώσεις δαπέδων ενδιάμεσων πλακών αν εφαρμόζονται σε δάπεδα πάνω από μη θερμαινόμενους ή εξωτερικούς χώρους στους οποίους δεν έχει γίνει θερμομόνωση από την κάτω πλευρά της φέρουσας πλάκας, μπορεί να βελτιωθεί η θερμομόνωση του δαπέδου με την προσθήκη θερμομονωτικού υλικού υψηλής πυκνότητας και αντοχής σε θλίψη κάτω από την θερμοηχομονωτική στρώση. Στην περίπτωση αυτή βέβαια δεν γίνεται εκμετάλλευση της θερμοχωρητικότητας της φέρουσας πλάκας παρά μόνο του δαπέδου.

Προτείνεται η χρήση γραφιτούχου Διογκωμένου Πολυστυρενίου ΝΕOCOAT TX EPS 100 ή ISOPLAK TX EPS 120 ή ISOPOR EPS 150 στο κατάλληλο πάχος σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ.

Με παρκέτο:

XLS

Με ενδοδαπέδια:

XLS

Δάπεδο
επί εδάφους

Στη περίπτωση ενός ισογείου, που πατά επάνω στο έδαφος, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την προστασία των υλικών έναντι της υγρασίας εδάφους με την κατάλληλη τοποθέτηση της στεγανοποιητικής στρώσης. Επάνω στο έδαφος διαστρώνεται αμμοχάλικο και λιθορριπή πάχους περίπου 20cm, που διακόπτει τη συνέχεια των τριχοειδών αγγείων του χώματος. Στην περίπτωση διάστρωσης λιθορριπής, ένα φύλλο πολυαιθυλενίου, θα αποτρέψει τη διείσδυση του σκυροδέματος στα διάκενα της λιθορριπής. Κατόπιν διαστρώνεται πλάκα σκυροδέματος καθαριότητας. Επάνω στην εξομαλυντική στρώση τοποθετείται υγρομόνωση αποτελούμενη από δύο ή περισσότερες στρώσεις ασφαλτικών μεμβρανών. Μια στρώση γεωυφάσματος προστατεύει τη στεγανοποιητική στρώση από τις υπερκείμενές της.

Στη συνέχεια τοποθετείται η θερμομονωτική στρώση και επάνω σε αυτήν η φέρουσα πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος. Επάνω στην πλάκα προστίθεται εξισωτική στρώση γεμίσματος που επικαλύπτει δίκτυα ύδρευσης αποχέτευσης κ.α. με ελαφροσκυρόδεμα παρασκευασμένο με ειδικούς κόκκους Διογκωμένης Πολυστερίνης ISOLBETON στην πυκνότητα των 800kg/m3 για την μικρότερη δυνατή επιβάρυνση της κατασκευής, αλλά και για πρόσθετη θερμοηχομόνωση.
Τέλος, εφαρμόζεται η τελική επικάλυψη (π.χ. πλακίδια με συγκόλληση πατητής τσιμεντοκονίας ή κόλλας).

Για την θερμομονωτική στρώση προτείνεται η χρήση γραφιτούχου Διογκωμένου Πολυστυρενίου ΝΕOCOAT BT EPS 150, ISOPLAK BT EPS 120, ISOPOR EPS 150 και ISOCOAT BT EPS 80 στο κατάλληλο πάχος σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ.

XLS PDF DXF

Δάπεδο
άνωθεν υπογείου

Η θερμομόνωση δαπέδου επάνω από υπόγειο μη θερμαινόμενο χώρο γίνεται με τον ίδιο τρόπο που γίνεται και στην pilotis. Τοποθετείται κάτω από την φέρουσα πλάκα για την εκμετάλλευση της θερμοχωρητικότητας του χώρου και σε νέα και σε υπάρχοντα κτίρια.

Προτείνεται η χρήση γραφιτούχου Διογκωμένου Πολυστυρενίου ΝΕOCOAT BT EPS 150, ISOPLAK BT EPS 120, ISOPOR EPS 150 και ISOCOAT BT EPS 80 στο κατάλληλο πάχος σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ. Eναλλακτικά, μπορεί να γίνει χρήση του σύνθετου πανέλου γραφιτούχου Διογκωμένου Πολυστυρενίου NEOPOR και άνθυγρης γυψοσανίδας KNAUF το γνωστό BETOBOARD. Αν ως θερμομονωτικό υλικό επιλεγεί το BETOBOARD της KNAUF τότε μπορεί να αποτελέσει τον ξυλότυπο κατασκευής και στη συνέχεια να παραμείνει και να μην αποκολληθεί.

Μάθετε πρώτοι για όλα τα νέα,
τις τεχνολογίες και τις εφαρμογές

Explore
Drag