Main Menu Responsive

Νέα & Ειδήσεις

Ιούλιος 2011|01/07/2011

«Χρήσιμες πληροφορίες για την ορθή επιλογή θερμομονωτικού υλικού»

 

Η BASF AG ανακάλυψε το Διογκωμένο Πολυστυρένιο EPS to 1955 το λευκό αφρώδες πλαστικό που πρωτοστατεί στις αγορές της Μόνωσης, Δόμησης, Συσκευασίας και Διακόσμησης από τότε. Το επόμενο μεγάλο βήμα στην εξέλιξη των υλικών το έκανε πάλι η ΒASF ΑG το 1995 που ανακάλυψε το Διογκωμένο Πολυστυρένιο με προσθήκη γραφίτη το οποίο παρουσιάζει 20% βελτιωμένη θερμομόνωση σε σχέση με το λευκό και τα περισσότερα θερμομονωτικά υλικά, χωρίς να χάνει τις υπόλοιπες ιδιότητές του. Η προσθήκη γραφίτη έκανε το Διογκωμένο Πολυστυρένιο γκρί και χάραξε το δρόμο για την παρουσία και άλλων γκρί θερμομονωτικών υλικών με προσθήκη μαύρου άνθρακα και άλλων μορφών το ίδιου μετάλλου. Ο γραφίτης ανακλά την ακτινοβολία περιορίζοντας ακόμη περισσότερο τη μετάδοση θερμότητας μέσω αυτής. Η α’ ύλη της BASF ονομάστηκε Neopor και πρωτοεμφανίστηκε στην Ελλάδα στις αρχές τις προηγούμενης δεκαετίας. Η επιλογή της BASF ηταν να επιλέξει τους καλύτερους παραγωγούς σε κάθε χώρα για την παραγωγή του τελικού προιόντος από την α’ ύλη της το Neopor.

lebel3 label2 label1

Στην Ελλάδα ένας από τους εξουσιοδοτημένους συνεργάτες της BASF είναι η εταιρεία Γ. Κ. ΡΙΖΑΚΟΣ ΑΒΕΤΕ. Η εταιρεία ΡΙΖΑΚΟΣ εξελίχθηκε στον μεγαλύτερο παραγωγό γραφιτούχου Διογκωμένου Πολυστυρενίου από την α’ ύλη του Νeopor της BASF, εξαιτίας της επιλογής της να στηριχθεί στην ποιότητα του τελικού προϊόντος, στην πιστοποίηση του βάσει της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε Γερμανικό φορέα με τις υψηλότερες διαθέσιμες προδιαγραφές και στην τεχνική υποστήριξη του τεχνικού κόσμου για τη χρήση του και τις εφαρμογές του. Η παραγωγή του γραφιτούχου Διογκωμένου Πολυστυρενίου από Neopor έχει υψηλότερες απαιτήσεις από αυτές του λευκού και η διασφάλιση της ποιότητας του τελικού προιόντος δεν είναι απλή υπόθεση. Η εμπειρία της Γ. Κ. ΡΙΖΑΚΟΣ ΑΒΕΤΕ σε συνδυασμό με τις προσπάθειες εξέλιξης και βελτίωσης του τελικού προιόντος οδήγησαν στους σημερινούς παραγόμενους τύπους του Neopor που έχουν προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της κάθε εφαρμογής είτε πρόκειται για θερμομόνωση στον πυρήνα της διπλής τοιχοποιίας, στα στοιχεία από σκυρόδεμα όπως κολώνες, δοκάρια και πλάκες, στο δώμα, τη στέγη και την εξωτερική θερμομόνωση. Σήμερα στην αγορά κυκλοφορούν και άλλα γκρι θερμομονωτικά υλικά παραγόμενα από α’ ύλη Neopor της BASF, αλλά και από άλλες α’ ύλες στη μορφή Διογκωμένου και Εξηλασμένου Πολυστυρενίου.

Είναι σημαντικό ο καταναλωτής, το συνεργείο εφαρμογής και ο μηχανικός/μελετητής να αναγνωρίζουν τις διαφορές και να εξασφαλίζουν διαφάνεια στον τύπο του προιόντος, αλλά και στην α’ ύλη από την οποία προέρχεται. Το γκρι χρώμα ή η χρήση α’ ύλης Neopor δεν εξασφαλίζει την ποιότητα αν δεν συνοδεύονται από την κατάλληλη σήμανση στο δέμα και τα νόμιμα πιστοποιητικά, που αποδεικνύουν τη σήμανση CE. Ο ιδιώτης πρέπει βάσει του νέου κανονισμού Θερμομονωσης του Κ.ΕΝ.Α.Κ. (Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων) να τηρεί φάκελο με τα παραστατικά αγοράς των θερμομονωτικών υλικών στα οποία να αναγράφεται το σύνολο της ποσότητας σε τετραγωνικά μέτρα του θερμομονωτικού υλικού που χρησιμοποιήθηκε και ο τύπος του υλικού ο οποίος να αντιστοιχεί στο νόμιμο πιστοποιητικό το οποίο επίσης πρέπει να φυλάσσεται στον ίδιο φάκελο, ιδανικά μαζί με φωτογραφίες κατά την εφαρμογή. Tα στοιχεία αυτά πρέπει να τηρούνται για κάθε επέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας που γίνεται στο κτίριο κατά την κατασκευή του, αλλά και εκ των υστέρων, καθώς θα τα ζητήσει ο ενεργειακός επιθεωρητής για την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (Π.Ε.Α.) το οποίο κατατάσει σε ενεργειακή κλάση το κτίριο.

Η Γ. Κ. ΡΙΖΑΚΟΣ ΑΒΕΤΕ για την προστασία του καταναλωτή έχει προχωρήσει σε τυποποίηση των εφαρμογών θερμομόνωσης και αντιστοίχιση του τύπου του θερμομονωτικού υλικού με αυτές. Οι τύποι δε αυτοί πιστοποιούνται από Γερμανικό φορέα πιστοποίησης και εργαστήριο του εξωτερικού πέρα από λόγους ποιότητας και κύρους και επειδή στην Ελλάδα δεν υπάρχει κοινοποιημένο εργαστήριο ελέγχου για θερμομονωτικά υλικά. Η τυποποίηση του γραφιτούχου Διογκωμένου Πολυστυρενίου της Γ. Κ. ΡΙΖΑΚΟΣ ΑΒΕΤΕ που παράγεται από την α’ ύλη Neopor της BASF γίνεται βάσει του Ευρωπαικού προτύπου EN 13163:2008 με βάση την αντοχή σε συμπίεση σε παραμόρφωση 10%. Οι μηχανικές ιδιότητες αποτελούν τον ασφαλέστερο τρόπο τυποποίησης για τον καταναλωτή σε σχέση με το βάρος και την πυκνότητα (πχ 20kg/m3) επειδή αυτό δεν εξασφαλίζει τις ανάλογες μηχανικές ιδιότητες.

Η εταιρεία ΡΙΖΑΚΟΣ με την πολύχρονη εμπειρία της στην παραγωγή γραφιτούχου Διογκωμένου Πολυστυρενίου και στην εφαρμογή της θερμομόνωσης κατέληξε στους εξής 3 τύπους για το Neopor:

1. EPS 80 ΤΗP RF CE (λ = 0,032 W/mK ή 0,028 kcal/mhoC) για την εφαρμογή της εξωτερικής θερμομόνωσης κτιρίων με πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης βάσει της
    Eυρωπαικής Τεχνικής Οδηγίας ETAG 004
2. EPS 100 TX-TT RF CE (λ = 0,031 W/mK ή 0,027 kcal/mhoC) για την εφαρμογή της θερμομόνωσης στον πυρήνα της τοιχοποιίας, σε κεκλιμένη στέγη και σε συμβατική θερμομόνωση δώματος
3. EPS 150 BT RF CE (λ = 0,031 W/mK ή 0,027 kcal/mhoC) για την εφαρμογή της θερμομόνωσης στα στοιχεία από σκυρόδεμα με τοποθέτηση στον ξυλότυπο πριν τη σκυροδέτηση, όπως κολώνες
     δοκάρια και  πλάκες

Για παράδειγμα ο τύπος EPS 100 δηλώνει αντοχή σε συμπίεση σε παραμόρφωση 10% 100kpa, δηλαδή 10 τόνους ανα τετραγωνικό μέτρο. Το λ είναι ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας και πρέπει να είναι το μέτρο σύγκρισης ανάμεσα σε διαφορετικά θερμομονωτικά υλικά συγκρίνοντας το ίδιο πάχος. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζει ο καταναλωτής ότι το λευκό και το γραφιτούχο Διογκωμένο Πολυστυρένιο έχουν το ίδιο λ σε όλα τα παραγώμενα πάχη που ξεκινούν από 1 εκατοστό και φθάνουν μέχρι 40 και παραπάνω εκατοστά ανάλογα με τις απαιτήσεις της εφαρμογής και του κλίματος. Παράλληλα το λ αυτό δεν μεταβάλλεται με το πάχος και παραμένει αναλλοίωτο στο χρόνο. Δεν ισχύει το ίδιο με όλα τα θερμομονωτικά υλικά και είναι στην ευθύνη του παραγωγού να δηλώνει το σωστό συντελεστή βάσει του Ευρωπαικού προτύπου σε ισχύ. Επειδή το λ δηλώνει την ποσότητα της θερμότητας που περνά μέσα από τη μάζα του θερμομονωτικού υλικού στο χρόνο όσο μικρότερο είναι τόσο καλύτερο και το θερμομονωτικό υλικό. Είναι σημαντικό λοιπόν η τιμή του θερμομονωτικού να συμβαδίζει με την θερμομόνωση που προσφέρει, που καθορίζεται από το λ για να αποφεύγονται φαινόμενα αγοράς υπερτιμημένου ή παραπλανητικά υποτιμημένου θερμομονωτικού υλικού.

Για την σωστή ενημέρωση του καταναλωτή η εταιρεία ΡΙΖΑΚΟΣ παραθέτει φωτογραφίες από το δέμα, την ετικέτα σήμανσης και το πιστοποιητικό του γραφιτούχου Διογκωμένου Πολυστυρενίου που παράγει με α’ ύλη Neopor από την BASF βάσει των κανονισμών και νόμων του Ελληνικού κράτους και της Ευρωπαικής Ένωσης και παρακαλεί τους ενδιαφερόμενους καταναλωτές να ζητούν τα ανάλογα έγγραφα κατά την έρευνα αγοράς τους.

 

 

Περισσότερα
Λιγότερα