fbpx
Skip links

Προϊόντα

δόμηση

Η Διογκωμένη Πολυστερίνη (EPS) χρησιμοποιείται στην δόμηση, χάρη στην ιδιότητα του ως ελαφρύ και θερμομονωτικό υλικό, με εξαιρετικές αντοχές. Είναι αποδεκτό σε εφαρμογές πολιτικού μηχανικού όπως γεωτεχνικά έργα και αντισεισμικής προστασίας.
Η επιλογή υλικών απαιτεί λεπτομερή προσοχή και το κόστος του είναι αρκετά προσιτό.

Η εταιρεία μας έχει την τεχνογνωσία και την εμπειρία να σας προσφέρει νέα, καινοτόμα και πάνω από όλα πιστοποιημένα προϊόντα. Σήμερα υπάρχουν καινούργια υλικά δόμησης που πολλοί δεν τα γνωρίζουν, τα οποία προσφέρουν καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με τα παλιά αδρανή υλικά (π.χ. τούβλα κ.α.). Τα υλικά αυτά παρέχουν μεγαλύτερη ασφάλεια στις κατασκευές, εξοικονόμηση χρόνου και καλύτερη αισθητική στησν κατασκευή.

Γεωαφρός

Γεωαφρός EPS ονομάζεται το διογκωμένο πολυστυρένιο το οποίο χρησιμοποιείται σε γεωτεχνικές εφαρμογές και πρακτικά επικαλύπτεται από επιχώματα αντικαθιστώντας σε μεγάλο βαθμό αυτά. Το χαμηλό βάρος και η ιδιαίτερη μηχανική του συμπεριφορά καθιστούν το γεωαφρό EPS μια αξιόπιστη λύση για την κατασκευή ελαφρών επιχωμάτων πάνω σε μαλακά / συμπιεστά εδάφη.

Ο γεωαφρός EPS ζυγίζει από 0.5% έως 2.5% του βάρους των συμβατικών επιχωμάτων και η χρήση του βοηθά στην μείωση των εργασιών βελτίωσης του φυσικού εδάφους και του κόστους συντήρησης του έργου καθώς και στην ελαχιστοποίηση των προβλημάτων καθιζήσεων. Εφαρμόζεται επί σειρά ετών σε μεγάλη κλίμακα σε όλον τον κόσμο. Στην Ελλάδα, δύο πολύ γνωστές και πετυχημένες εφαρμογές του Γεωαφρού EPS έγιναν στον άξονα ΠΑΘΕ (Ε75) στα σημεία της Κακιάς Σκάλας και της Μαλακάσας.

A. Επιχώματα οδοποιίας

 • _ Μείωση του ίδιου βάρους της κατασκευής
 • _ Δεν απαιτούνται χρονοβόρες εργασίες βελτίωσης του συμπιεστού φυσικού εδάφους
  (π.χ. επίχωμα προφόρτισης, στερεοποίηση)
 • _ Μείωση του χρόνου κατασκευής
 • _ Μείωση του κόστους συντήρησης κατά τη λειτουργία του έργου

B. Mεταβατικά επιχώματα γεφυρών

 • _ Μείωση του ίδιου βάρους της κατασκευής
 • _ Αμελητέες καθιζήσεις του συμπιεστού υπεδάφους
 • _ Ικανότητα διαμόρφωση κατακόρυφων παρειών
 • _ Δραστική μείωση οριζόντιων φορτίων στο ακρόβαθρο της γέφυρας

C. Επιχώματα αποκατάστασης / βελτίωσης ευστάθειας πρανών

 • _ Μείωση της δρώσας μάζας ολίσθησης
 • _ Δυνατότητα κατασκευής κατακόρυφου μετώπου
 • _ Αύξηση του συντελεστή ασφαλείας
 • _ Ταχεία αποκατάσταση οδών σε περιοχές κατολισθήσεων

D. Ελαφρά επιχώματα πάνω από υπόγειες κατασκευές

 • _ Σημαντική απομείωση της επιφόρτισης σε υπόγειες κατασκευές
 • _ Δυνατότητα ανύψωσης της στάθμης εδάφους χωρίς επιβάρυνση
  της υπάρχουσας κατασκευής

E. Ελαφρά επιχώματα για διαμόρφωση τοπίων

 • _ Διαμόρφωση όγκου με μικρή επιφόρτιση των υποκείμενων εδαφών ή κατασκευών
 • _ Ευελιξία στο σχεδιασμό
 • _ Προστασία σηράγγων από καταπτώσεις βράχων

Το πιο πρόσφατο και το πιο μεγάλο έργο γεωαφρού στην Ελλάδα ολοκληρώθηκε τον καλοκαίρι του 2008 στο 198ο χιλιόμετρο της Εθνικής οδού Αθηνών Λαμίας (ΠΑΘΕ Ε75) στην παράκαμψη Θερμοπυλών, κατασκευής ΑΤΤΙ-ΚΑΤ. Το έργο απορρόφησε 50.000 κυβικά Διογκωμένου Πολυστυρενίου ποιότητας EPS 100 για τα επιχώματα ενός χιλιόμετρου κυρίας οδού και τα μεταβατικά επιχώματα της εξόδου προς Θερμοπύλες. Το υπέδαφος στο συγκεκριμένο σημείο ήταν πολύ σαθρό και δεν μπορούσε να υποστηρίξει το βάρος των επιχωμάτων από εδαφικά υλικά (χώμα) το οποίο ξεπερνάει τους 2 τόνους το κυβικό μέτρο και η μόνη λύση ήταν η χρήση Διογκωμένου Πολυστυρενίου ΕPS 100 βάρους 20 κιλών το κυβΙκό δηλαδή 100 φορές λιγότερο.

Η εταιρεία μας παρά τον πολύ σύντομο χρόνο του έργου που δεν ξεπέρασε τους 2 μήνες κατάφερε να παραδώσει την μισή ποσότητα που απαιτούσε το έργο δηλαδή 25.000 κιβυκά. Η παράκαμψη Θερμοπυλών είναι σε κυκλοφορία εδώ και 6 μήνες και περνούν πάνω από τους όγκους του EPS καθημερινά χιλιάδες αυτοκίνητα και φορτηγά χωρίς να έχει παρουσιάσει κανένα πρόβλημα. Το έργο αυτό θα αποτελέσει την αρχή για πολλά ακόμη μεγάλα έργα αυτού του είδους αφού ο τεχνικός κόσμος και οι αρχές και φορείς των δημοσίων κα όχι μόνο έργων αναγνώρισαν την αξία της λύσης του Γεωαφρού έναντι των συμβατικών επιχωμάτων. Παράλληλα με την πορεία των χρόνων θα φανεί η μεγάλη διαφορά που προσφέρει η λύση του Γεωαφρού και στο κόστος συντήρησης των έργων υποδομής καθώς αποτρέπονται τα ανεπιθύμητα και συχνά επικίνδυνα κύματα στον ασφαλτοτάπητα τα οποία αν δεν προκαλέσουν απλά ζημιά στα οχήματα μπορούν κάλλιστα να τα εκτρέψουν από την πορεία τους θέτοντας σε σημαντικό κίνδυνο τη ζωή των επιβαινόντων σε αυτά. Η επιλογή της εταιρείας Γ. Κ. ΡΙΖΑΚΟΣ ΑΒΕΤΕ ως βασικό προμηθευτή του έργου αυτού δεν ήταν μόνο θέμα εγγύτητας στο έργο αλλά και κυρίως ποιότητας και παραγωγικής δυναμικότητας καθώς οι πρόσφατες επενδύσεις της εταιρείας σε μηχανολογικό εξοπλισμό (2004) της δώσαν τη δυνατότητα να παράγει μεγάλη ποσότητα σε υψηλή ποιότητα και σε πολύ μικρούς χρόνους.»

Το περιεχόμενο των σελίδων του web site που αφορούν στον Γεωαφρό αποτελεί μέρος παρουσίασης
του Εργαστηρίου Γεωτεχνικής Μηχανικής του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Διαβάστε Περισσότερα
Προβολή PDF
EPS 60 RF EPS 80 RF EPS 100 RF
EPS 150 RF EPS 200 RF

Θεμελίωση

Χρήση της διογκωμένης πολυστερίνης στις θεμελιώσεις των κτιρίων και των έργων υποδομής

Οι εξαιρετικές ιδιότητες του Διογκωμένου Πολυστυρενίου (EPS) και η αντίστασή του στην υγρασία, στην αποσύνθεση και στους μύκητες, το καθιστά ως ένα εξαιρετικό υλικό, με μακροχρόνια απόδοση σε εφαρμογές θεμελίωσης.

Σειρά εργασιών

 • Διαμόρφωση δαπέδου θεμελίωσης (ταμπάνι)
 • Διάστρωση σκυροδέματος καθαριότητας
 • Τοποθέτηση ξυλότυπου θεμελίωσης
 • Τοποθέτηση οπλισμών
 • Σκυροδέτηση θεμελίων χωρίς επικάλυψη άνω μέρους σιδηροπλισμών
 • Αποξήλωση ξυλότυπου
 • Μπάζωμα θεμελίων με μηχανικά μέσα και διαβαθμισμένα υλικά
 • Στρώσεις ανά 30 cm Διαβρωχή – Συμπύκνωση
 • Τοποθέτηση σιδηροπλισμού δαπέδου υπογείου
 • Σκυροδέτηση δαπέδου υπογείου


Προβλήματα:

 • Υπόγεια χωρίς θερμομόνωση
 • Στράβωμα οπλισμών
 • Επικάλυψη με χώμα πεδιλοδοκών – ΣΚΟΝΗ – ΜΠΑΖΑ
 • ΜΗ επιμελής καθαρισμός (πλύσιμο) άνω τμημάτων πέδιλων – πεδιλοδοκών
 • Χρονοβόρα διαδικασία
 • Εναλλαγή συνεργείων
 • Μεγάλα περιθώρια αστοχίας
 • Διαφορετικές καθιζήσεις – υποχωρήσεις επιχωμάτων
 • Μεγάλο κατασκευαστικό κόστος

Σειρά εργασιών

 • Διαμόρφωση δαπέδου θεμελίωσης (ΤΑΜΠΑΝΙ)
 • Διάστρωση σκυροδέματος καθαριότητας
 • Τοποθέτηση οπλισμών
 • Τοποθέτηση Γεωαφρού
 • Θεμελίωση στην επιθυμητή θλιπτική αντοχή 30 – 500 kpa
 • Τοποθέτηση οπλισμού πλάκας
 • Σκυροδέτηση κοστούμι

Οφέλη:

 • Ταχύτητα – Μείωση συνεργείων
 • Οικονομία
 • Μείωση κατασκευαστικού κόστους μέχρι και 50%, χωρίς να υπολογιστεί η διαφορά από την ταχύτητα αποπεράτωσης
 • Μείωση οπλισμών – σκυροδέματος
 • Αξιοπιστία – Μηδενισμός αστοχιών – Ενιαία αντοχή – Ισότροπο υλικό
 • Ποιότητα
 • Θερμομόνωση υπογείων
 • Ασφάλεια
 • Καθαριότητα

Προβολή PDF
EPS 60 RF EPS 80 RF EPS 100 RF
EPS 150 RF EPS 200 RF

Σεισμική Μόνωση

Με την χρήση γεωαφρού EPS επιτυγχάνεται αποτελεσματική σεισμική μόνωση κατασκευών εδαφικής αντιστήριξης με σημαντική μείωση κόστους. Σημαντικές παράμετροι: πάχος και πυκνότητα παρεμβλήματος ύψος τοίχου ένταση και συχνότητα φόρτισης

Η αποτελεσματικότητα της σεισμικής μόνωσης αυξάνεται με το πάχος του συμπιεστού παρεμβλήματος και με τη μείωση της πυκνότητας του EPS. Για τον σχεδιασμό προτείνεται η χρήση γεωαφρού EPS 100 (20kg/m3) και η χρήση τιμής σεισμικής προσαύξησης ίσης με το 50% αυτής που αντιστοιχεί σε μη-μονωμένο τοίχο (δηλ. Αr=50%). Το απαιτούμενο πάχος συμπιεστού παρεμβλήματος εξαρτάται κυρίως από την ένταση της κίνησης βάσης και το ύψος του τοίχου και σε μικρότερο βαθμό από την ευκαμψία του τοίχου.

Για το σχεδιασμό μπορεί να χρησιμοποιείται ο πίνακας:

Ύψος τοίχου h (m) Σεισμική Ζώνη
Ι ΙΙ ΙΙΙ
2 4 4 4
4 5 6 8
6 5.5

8

12

8

6.5

9.5

17

 

Ποσοστιαίο πάχος παρεμβλήματος EPS 100 (20 Kgr/m3), tr (%), για επίτευξη αποτελεσματικότητας σεισμικής μόνωσης Ar=50%

Η μελέτη του Πανεπιστημίου Πατρών μας δίνει τον τρόπο υπολογισμού του πάχους του Γεωαφρού από Διογκωμένο Πολυστυρένιο που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για κάθε υπόγειο τοιχίο είτε είναι αντιστήριξης είτε οικοδομής σύμφωνα με την σεισμική ζώνη που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα και το ύψος του τοιχίου.

Στον πίνακα φαίνεται το ποσοστό του ύψους του τοιχίου το οποίο μας δίνει το πάχος του παρεμβλήματος, π.χ.

Πόλη : Λαμία (από εικόνα) Σεισμική Ζώνη : ΙΙ
Ύψος τοιχίου : 8,0 m (από πίνακα) 9,5 %

Επομένως το πάχος του πρέπει να είναι 8,0 m X 9,5 % = 0,76 m Γεωαφρού EPS. Με αυτό το πάχος επιτυγχάνεται μείωση της δύναμης του σεισμού κατά 50 %.

Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι:

 • Η μονωτική ικανότητα αυξάνεται όσο μειώνεται η πυκνότητα του EPS και επομένως επιδιώκεται η χρήση όσο το δυνατόν ελαφρύτερου EPS.
 • Η βέλτιστη αποτελεσματικότητα επιτυγχάνεται με χρήση ορθογωνικού σχήματος, δηλαδή με σταθερό κατά την έννοια του ύψους πάχος παρεμβλήματος (λαμβάνοντας υπόψη και την κατασκευαστική ευχέρεια).
 • Η μονωτική ικανότητα του EPS δεν εξαρτάται από τη μεταβολή καθ’ ύψος της ακαμψίας του EPS και αυξάνεται όσο αυξάνεται το ποσοστιαίο πάχος, tr, του παρεμβλήματος.

Είναι δυνατή η επίτευξη των τιμών της αποτελεσματικότητας σεισμικής μόνωσης Αr>50% για τιμές πάχους tr>15%.

Προβολή PDF

Isolbeton

Ειδικοί Κόκκοι Διογκωμένου Πολυστυρένιου (EPS) με Πρόσθετο,
Κατάλληλοι για την Παρασκευή Θερμομονωτικού & Ηχομονωτικού Ελαφρού Σκυροδέματος

Ιδανική λύση για μεσοπατώματα & πατάρια μεταλλικών κτιρίων.

Μείγμα παρθένων και ανακυκλωμένων κόκκων Διογκωμένου Πολυστυρενίου με κοκκομετρική διαβάθμιση (διάμετρος 3 εως 8 mm) αναμεμιγμένοι με ειδικό πρόσθετο το οποίο επιτρέπει την τέλεια ανάμιξη με το νερό, το τσιμέντο και τον άμμο εφόσον απαιτείται, εξαλείφει το φαινόμενο επίπλευσης των κόκκων και εξασφαλίζει την ομοιογενή κατανομή του στο μίγμα. Οι κόκκοι του Isolbeton δεν είναι τοξικοί.
Είναι άφθαρτοι και διαστασιακά σταθεροί στον χρόνο. Δεν περιέχουν υδροχλωροφθοράνθρακες (CFC, HCFC) και θρεπτικά συστατικά ικανά να ευνοήσουν την ανάπτυξη μυκήτων και βακτηρίων.
Το ελαφρό θερμοηχομονωτικό σκυρόδεμα που παράγεται με τη χρήση του Isolbeton έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

Μικτό βάρος | Θερμονόνωση – Ηχομόνωση | Οικονομία στον φέροντα οργανισμό
Ελάχιστη σεισμική καταπόνηση | Εξαφάνιση ελαστικότητας στο βηματισμό

 • Διαμορφώσεις κλίσεων σε σκεπές και δώματα
 • Γεμίσματα ανισοϋψών επιπέδων
 • Γεμίσματα μεταλλικού φέροντος οργανισμού
 • Γεμίσματα πατωμάτων για κάλυψη σωλήνων θέρμανσης, ύδρευσης και αποχέτευσης
 • Ασφαλτοστρώσεις, βιομηχανικά δάπεδα, ασφαλτόπανα και ρευστά στεγανωτικά (χωρίς διαλύτες) ως υπόστρωμα
 • Κολλήσεις πλακιδίων απευθείας στην ισχυρή τελική επιφάνεια για πυκνότητα μεγαλύτερη από 800 kg / m3 χωρίς τσιμεντοκονία.

Για την παραγωγή του απαιτείται οπωσδήποτε μπετονιέρα.

ΣΕΙΡΑ ΑΝΑΜΙΞΗΣ:
1. Νερό
2. ISOLBETON (Ανάμιξη για 5 λεπτά)
3. Τσιμέντο
4. Άμμος

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Προβολή PDF

Μήτρες Δοκιμίων Ποιοτικού Ελέγχου Σκυροδέματος απο Πρεσσαριστό Διογκωμένο Πολυστυρένιο

Το καλούπι διαθέτει πιστοποίηση καταλληλότητας για την παραγωγή μιτρών λήψεως δοκιμίων σκυροδέματος.

Οι μήτρες δοκιμίων από πρεσσαριστό διογκωμένο πολυστυρένιο (EPS) αποτελούν τη νέα πρόταση στον έλεγχο σκυροδέματος. Οι μήτρες Cubettiere® συνιστούν την πιο οικονομική και ασφαλή λύση προσφέροντας τα πλεονεκτήματα ενός ελαφριού υλικού, μιας χρήσης. Οι μήτρες παράγουν δοκίμιο σε μορφή κύβου διαστάσεων 15 x 15 x 15 cm. Το καλούπι που χρησιμοποιείται για την παραγωγή των Cubettiere® είναι Πιστοποιημένο.

Rizakos EPS Ριζάκος eps Διογκωμένη Πολυστερίνη official μόνωση δόμηση faq

Συλλεκτήρες Μπαζών

Σύστημα Πλαστικών Σωλήνων & Ειδικών Εξαρτημάτων απο Μέταλλο και Πλαστικό για την Μεταφορά των Οικοδομικών Απορριμάτων απο τους Ορόφους στο Σημείο Απόρριψης.

Σύστημα πλαστικών σωλήνων και ειδικών εξαρτημάτων από μέταλλο και πλαστικό, απαραίτητο για τη γρήγορη, ασφαλή και ανέξοδη μεταφορά των οικοδομικών απορριμάτων από τους ορόφους στο σημείο απόρριψης. Είναι βασικό εργαλείο για κάθε οικοδομική εργασία σε κτίρια πάνω από έναν όροφο.
Οι συλλεκτήρες Tubi παράγονται από πολυαιθυλαίνιο άριστης ποιότητας (HQPE) ανθεκτικό σε κρούση, έυκαμπτο αλλά και που δύσκολα παραμορφώνεται.
Η ασφάλεια κατά τη χρήση επιτυγχάνεται από τη στιβαρή κατασκευή και την ειδική μελέτη στήριξης και σύνδεσης των εξαρτημάτων, ώστε να είναι αδύνατη η τυχαία αποσύνδεσή τους.

Get started
Rizakos EPS Ριζάκος eps Διογκωμένη Πολυστερίνη official μόνωση δόμηση faq

Κοπτικά

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

Rizakos EPS Ριζάκος eps Διογκωμένη Πολυστερίνη official μόνωση δόμηση faq

Μάθετε πρώτοι για όλα τα νέα,
τις τεχνολογίες και τις εφαρμογές

Explore
Drag