Main Menu Responsive

Το νέο ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13163:2012 για τα «θερμομονωτικά υλικά & προϊόντα»

Το νέο πρότυπο ΕΝ 13163:2012, σε αντίθεση με το παλαιό ΕΛΟΤ 450, προστατεύει τον καταναλωτή από προϊόντα Διογκωμένου Πολυστυρενίου (EPS) κακής ποιότητας, το γνωστό μέχρι σήμερα ως «φελιζόλ», στο οποίο δεν υπήρχε κανείς διαχωρισμός όσο αφορά τις προδιαγραφές του, απλά αναφερότανε σε Kgr/m3. Σύμφωνα με την παλαιά ταξινόμηση, (πρότυπο ΕΛΟΤ 450) διαχωριζότανε σε 5 βασικές κατηγορίες με μοναδικό κριτήριο την πυκνότητα: 15 / 20 / 25 / 30 / 35 Kgr/m3, χωρίς καμιά αναφορά σε θερμομονωτικές ιδιότητες της κάθε κατηγορίας.

Το νέο πρότυπο ΕΝ 13163:2012 ταξινομεί και κατηγοριοποιεί το Διογκωμένο Πολυστυρένιο (EPS) σύμφωνα με την επίδοση του υλικού σε αντοχές (όπως θλίψη, κάμψη, εφελκυσμός), τεχνικά χαρακτηριστικά (όπως συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ) και ανοχές ανάλογα με την χρήση (όπως διαστάσεις, επιπεδότητα,), ορίζοντας 16 βασικές κατηγορίες. Ο κάθε παραγωγός ελέγχει την συμμόρφωση με τα καθορισμένα όρια τιμών από το Πρότυπο.

Κάθε προϊόν έχει πλέον την δική του ταυτότητα, που στηρίζεται στις τεχνικές του ιδιότητες, σήμανση όπως και ένα χαρακτηριστικό χρώμα, για την εύκολη αναγνώριση από τον πελάτη.

EN 13163